Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak “Bütünleşik Tehlikeli Madde Yönetimi” ADRTÜRK’ün uyguladığı yöntemdir.

Bağımsız Denetim, Belgelendirme, Eğitim, Danışmanlık

ADRTÜRK’ün tek ve asli işi olan; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti, ADRTÜRK’ün vizyon ve misyonuna uygun olarak verilmektedir. Tehlikeli Madde Yönetiminde Türkiye’nin referans işletmesi olmak için bütün gücüyle çalışan ADRTÜRK’ün başlıca amacı; tehlikeli maddelerin doğaya karışmasını önlemek ve dolayısıyla insan yaşamına etkisini azaltmaktır. Bu kapsamda önleyici ve uygulanabilir tedbirler alınmasını önerir ve bu süreçleri takip ederek denetler.

ADRTÜRK; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını kendi kursiyerlerinin arasından seçer. Bünyesinde çalıştırdığı bütün TMGD’lerine, aldıkları mesleki eğitimlerinin yanı sıra 12 ayrı konuda eğitim verir. Son derece faydalı olan “Saha Eğitimleri” yanında staj yapmalarına da imkân tanır.

ADRTÜRK’ün Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ekibi, Tehlikeli Madde Sektörünün önde gelen işletmelerinde halen hizmet veren, konusunda uzmanlaşmış; Çevre Mühendisleri, Kimyagerler, Kimya Mühendisleri, Biyologlar, Lojistik uzmanları, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, İşletmeci, Kalite Uzmanı ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcılarından oluşur. Yani; ADRTÜRK, Bütünleşik Tehlikeli Madde Yönetiminde güçlü bir ekibe sahiptir. Müşterilerinin ihtiyacı olan bütün hizmetleri aynı çatı altında üretir.

ADRTÜRK; hiçbir danışmanlık firmasında olmayan “Danışma Kurulu” ile çalışır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına, Danışma Kuruluyla destek verir. Danışma Kurulu; elli yaş üstü, emekli olmakla birlikte çalışmayı ve iş hayatını bırakmamış, uluslararası ve ulusal holding ve büyük işletmelerde yönetim kurulu üyesi, genel müdür olarak çalışmış, üstün mesleki tecrübelere sahip, iletişim becerileri yüksek, bilgi ve tecrübelerini paylaşmaktan keyif alan üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır.

19.04.2017 Tarihinde yayınlanan yönergeye göre “Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik” gereği, TMGD Hizmeti (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti) veren işletmeler TMKT’den “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu Yetki Belgesi” almak zorundadır.

Türkiye’nin referans kuruluşu olan ADRTÜRK, bu konuda gereken yapısal değişikliği tamamlamıştır.