RID ve Diğer Taşıma Modlarında Personel Eğitimi

RID ve Diğer Taşıma Modlarında Personel Eğitimi Eğitim Hizmetleri

RID, IMDG-Code ve IATA-DGR Yönetmelikleri Kapsamında “taraf” olan işletmelerin ilgili personeli için gereken uyumlandırma çalışmaları kapsamında verilen eğitim