Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu TMGD Danışmanlık

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS), kullanıcıyı kimyasal hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlikeleri ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlardır.

“Türk Standartları Enstitüsü” tarafından yetkilendirilmiş personellerimizle yanınızda desteğiniz.

TEl: 0850 304 9004

SDS, (MSDS) Material Safety Data Sheet

Yani; GBF ( MGBF ) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu NEDİR?

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Güvenlik Bilgi Formu (SDS) adı verilir. Günümüzde endüstride birçok kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilmektedirler. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler. Kimyasal ya da genel bilinen adı ile (Malzeme) Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheet) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar.

KRİTİK GEÇİŞ TARİHLERİ

Buna göre Güvenlik Bilgi Formları (GBF)

Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.

Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.

Bu tarihlere kadar eski yönetmeliğe göre hazırlanan tehlike sınıflandırmaları (SAE Yönetmeliği RG 26/12/2008) ile ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanan zararlılık sınıflandırmaları (SEA Yönetmeliği RG.13/12/2013) GBF’lerin 2. Maddesinde bir arada verilir.

Eski yönetmelik uyarınca sertifikalarında geçerlilik süresi bitmemiş olan GBF Hazırlayıcıları Maddeler için 01/06/2015 Karışımlar için 01/06/2016 tarihlerine kadar eski yönetmelik uyarınca GBF hazırlayabilirler ancak her iki sınıflandırma sistemini kullanabilmeleri için yeni yönetmelik uyarınca sertifikalarını yenilemelidirler.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI YASALARA GÖRE “TÜRKÇE” OLARAK HAZIRLANIR!

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI “BİR KERELİĞİNE” HAZIRLANMAMALI!

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISININ YETERLİLİĞİNDEN EMİN OLMALISINIZ!

SDS -GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

SDS’lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir. Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:

1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı;

2. Zararlılık tanımlanması;

3. Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi;

4. İlk yardım önlemleri;

5. Yangınla mücadele önlemleri;

6. Kaza sonucu yayılma önlemleri;

7. Elleçleme ve depolama;

8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma;

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler;

10. Kararlılık ve tepkime;

11. Toksikolojik bilgiler;

12. Ekolojik bilgiler;

13. Bertaraf etme bilgileri;

14. Taşımacılık bilgisi;

15. Mevzuat bilgisi;

16. Diğer bilgiler.

admin

Yorumlar kapalı.