Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (ADR TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (ADR TMGD) Eğitim Hizmetleri

TMGD Eğitimi için, Neden ADRTÜRK tercih ediliyor?

ADRTÜRK; Yurt dışındaki örnekleri gibi, Türkiye’de “Bütünleşik Tehlikeli Madde Yönetimi” yapan ilk ve tek “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu”dur.

ADRTÜRK, eğitim planlarını hazırlarken Tehlikeli Madde Sektöründe ihtiyaç olan “Yüksek Standartlara sahip TMGD” ihtiyacına cevap verebilmek için odaklanmıştır. ADRTÜRK’te eğitim alan TMGD Öğrencileri, Türkiye’deki başarı ortalamasına göre 3 kat daha başarılıdır. Bu başarıyı sağlayabilmek için ulusal ve uluslararası çözüm ortaklıklarının ve kendi uzman eğitici kadrosunun büyük tecrübesinden faydalanmıştır.

TMGD eğitimi almayı düşünen adayların TMGD eğitim kuruluşlarını araştırmaları gerekir. Almaları gereken hizmetlerin özelliklerini ve TMGD olduktan sonra O kurumdan destek görüp göremeyeceklerini önceden anlamaları ve bu doğrultuda değerlendirme yapmaları oldukça önemlidir.

ADRTÜRK; kadrosunda çalıştırdığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını kendi kursiyerlerinden seçer. Onları, gerçek birer danışman olarak yetiştirmek için 12 ayrı eğitime tabi tutar. Son derece faydalı olan “Saha Eğitimleri” vererek, onların staj yapmalarına imkân tanır.

ADRTÜRK TMGD eğitimlerindeki konu başlıkları, TMGD Sınavına yönelik ve saha eğitimi olarak şu şekilde ilerlemektedir.

 • Eğitim konu başlıkları ve süreçleriyle ilgili sunuma katılmak,
 • Burs başvurusu yaparak Danışma Kurulu üyeleri ile mülakata katılmak,
 • Mülakatlar ve koçluk sonrası eğitim almanızın uygun olup olmadığına karar vermeniz,
 • 72 saat TMGD sınavına yönelik eğitim,
 • ADRTÜRK Danışman Geliştirme Eğitimleri,
 • TMGD sektörel saha eğitimleri,
 • Uygulama eğitimi ve koçluk desteği.

Ayrıca;

ADRTÜRK TMGD’leri 4 ana başlıkta sürekli gelir imkanına kavuşurlar.

 • TMGD Hizmeti gelirleri – maksimum 8 firmaya danışmanlık verebilir ve bu firmalardan dolayı gelir elde eder.
 • Bağımsız Denetleme’den gelir elde eder.
 • Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerinden gelir elde eder.
 • Belgelendirme hizmetlerinden gelir elde eder.

Aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okuyarak kişisel kariyeriniz için oldukça önemli adımlar atmanız mümkündür.

ADRTÜRK TMGD’leri için aynı zamanda kariyer imkanları sunmakta ve adayları bu konuda hem burs hem de eğitimler ile desteklemektedir. ADRTÜRK, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın gözetiminde yürüyen Tehlikeli Maddelerin Yönetimi ile ilgili olan ADR Yönetmeliği için mutlaka gerekli olan Etkili ve Uzman TMGD ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki niteliklerde kursiyerleri kabul etmektedir.

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren teknik ve fen bölümlerinden mezun (Tercihen; kimya, biyoloji, petro-kimya, çevre, endüstri, … gibi bölümler),
 • Üst düzey yöneticiler ve çalışanlar ile ilişkileri yürütebilecek,
 • Ekip kurmak ve bölge yöneticisi olabilmek için gereken eğitimleri almayı kabul eden,
 • Yurtdışına çıkış engeli olmayan,
 • En az B sınıfı ehliyet sahibi,
 • Stres altında çalışanlara yardımcı olabilecek,
 • Müşteri ilişkilerini yönetme becerisi olan.

Kısacası;

–    Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı işi, ADRTÜRK’ün tek ve asli işidir.

–    ADRTÜRK’ün ulusal bir çözüm ağı ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası bağlantıları vardır.

–    Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, profesyonel ve yetkin kişiler tarafından verilmektedir.

–    ADRTÜRK eğitim verdiği danışmanlar için staj ve iş edinme konusunda destek olmaktadır. Danışma Kurulu kararıyla burs ve özel ADRTÜRK eğitim programına katılanlar için iş garantisi vermektedir.

Kayıt ve bilgi için;

Ofis Merkez: 0212 534 8879

Müşteri Hizmetleri: 0850 304 9004

Mobil: 0532 240 6228

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİ

Tehlikeli maddeler ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, (üreten, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan) her işletme 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (TMGD) ile çalışmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti veren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almak zorundadır.

19.04.2917 Tarihinde çıkan, Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair tebliğ gereği; bir TMGD Hizmet alması gereken firmada kadrolu çalıştığında en fazla 5 lokasyona, bir TMGDK ile çalıştığında ise en fazla 8 müşteri lokasyonuna hizmet verebilmektedir. TMGD çalıştırmayan firmaların aylık ödeyecekleri ceza tutarı 3.114 TL ye çıkarılmış olup aylık olarak otomatik tekrarlanacaktır. Bağımsız TMGD ile çalışma konusu tamamen bitirilmiştir.

Tehlikeli Madde Bilinç Kazandırma Eğitimi (Personel)

Tehlikeli Madde Bilinç Kazandırma Eğitimi (Personel) Eğitim Hizmetleri

Eğitimin Amacı;

ADR yönetmeliği kapsamında Tehlikeli Maddelerle ilgili faaliyet gösteren, dolduran, taşıyan, elleçleyen, paketleyen vb. işletmelerin sözleşme gereğince uyulması gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olmaktır.

TEHLİKELİ MADDE BİLİNÇ KAZANDIRMA EĞİTİMİNE KİMLER KATILMALIDIR?

ADR Yönetmeliği gereği bilinç kazandırma eğitimi; Tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde yer alan ve faaliyet gösteren tüm işletmelerin ilgili personeline aldırmaktan sorumlu olduğu bir eğitimdir. “Hizmet içi Farkındalık”, “Tehlikeli Madde Temel Eğitimi”, “Göreve Özgü Eğitim” gibi isimlerle de anılan bu eğitimlerin, İşletmenin hangi sorumlulukta olduğuna ve Proses tipine göre “Temel Eğitim”e ilave farklılık oluşturularak verilmesi gerekiyor.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

– Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bazı tanımlar

– Tehlikeli Maddelerin sınıflandırılması

– Muafiyet kapsamındaki işlemler ve taşımalar

– Tehlikeli Madde taşımacılığındaki tüm tarafların sorumlulukları ( Ambalajlayan, Gönderen, Yükleyen/Dolduran, Taşıyan, Boşaltan/İndiren, Alıcı)

– Tehlikeli Maddelerin sevkiyat prosedürleri

– Ambalajlama Prosedürleri

– Taşıma faaliyetlerine ve teçhizatlarına ilişkin hükümler

– Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

– Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

– Tehlikeli Madde taşımacılığında belgeler

– Tüneller ve tünel kısıtlamaları

– Atık taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi (ADR/SRC5 Belgesi )

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi (ADR/SRC5 Belgesi ) Eğitim Hizmetleri

SRC5 / ADR Nedir? Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi

SRC5 (ADR) Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu “Mesleki Yeterlilik Belgesi”dir.

SRC5 / “ADR Nedir”?

SRC5 (ADR) Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC5 (ADR) – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Kimlere Yöneliktir?

ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde, SRC5 Belgesi (ADR Belgesi) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerine;

Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçların sürücüleri ve
Tehlikeli madde taşımacılığı sahasında sürücü olmak isteyenler katılım göstermelidir.
SRC5 (ADR) Belgesi Nasıl Alınır?

SRC5 Belgesi tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC5 Belgesi eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması şartı vardır.

SRC5 Belgesi için 19 saatlik eğitimin tamamlanması ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açacağı sınavda başarılı olunması gerekmektedir.

Sınav geçme notu 60’tır.
SRC5 (ADR) Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Amacı

SRC5 Belgesi (ADR) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerimizde, tehlikeli maddelerin karayolu ile yurtiçinde ve yurtdışında taşımacılığını yapan firma sürücülerine, ADR Sözleşmesi, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi gereği almakla yükümlü oldukları eğitimlerin verilmesi, sürücülerin SRC5 sahibi olma yeterliliği kazanmalarına yardımcı olunması, hata ve kazaların asgari düzeye indirilmesi ve çevrenin korunması amaçlanmaktadır.

SRC5 – (ADR) Belgesi Kursu

SRC5 (ADR) eğitimleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile yetkilendirilen kurumumuzda verilmektedir.
SRC5 (ADR) Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

SRC5 (ADR) Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Temel Eğitimine başvuru için gereken belgeler şunlardır:

SRC3 ve/veya SRC4 Belgesinin fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf
Kimlik fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Diploma fotokopisi
SRC5 (ADR) Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

SRC5 (ADR) Temel Eğitimi en az 19 ders saatinden oluşmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir:
Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler
Başlıca tehlike türleri
Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar
Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri
Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.)
İşaretleme, etiketleme, levhalama; turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri
Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler
Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları
Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar
Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler
Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler
Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler
Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi
Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları ( kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb. )
Emniyet bilinci ( özellikle terör olaylarına ilişkin )

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (RID TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (RID TMGD) Eğitim Hizmetleri

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde

TMGD-ADR eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen  ADRTÜRK Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. , Demiryolu (TMGD-RID) ve Denizyolu (TMGD-IMDG Kod) eğitimleri vermek üzere de ayrıca yetkilendirilmiştir.

Yönetmeliğe göre, 49 saatlik Karayolu (TMGD-ADR) eğitimini tamamlayarak TMDG olmaya hak kazanmış olan kişilerin,“TMGD-RID” (demiryolu) ve “TMGD-IMDG Kod” (denizyolu) sertifikası sahibi de olabilmeleri için yetkili kurumlarca düzenlenen, her iki taşımacılık modu için de ayrı ayrı 10’ar saat olarak fark eğitimleri almaları gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından bu ilave eğitimleri alan adaylar, Bakanlıkça düzenlenecek olan sınavlarda başarılı olmaları neticesinde TMGD-RID ve TMGD-IMDG kod sertifikalarına sahip olacaklardır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi IMDG TMGD

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi IMDG TMGD Eğitim Hizmetleri

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde TMGD-ADR eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen

ADRTÜRK Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık Tic. Lim. Şti. Denizyolu (TMGD-IMDG Kod) ve Demiryolu (TMGD-RID) eğitimleri vermek üzere de ayrıca yetkilendirilmiştir.

Yönetmeliğe göre, 49 saatlik Karayolu (TMGD-ADR) eğitimini tamamlayarak TMDG olmaya hak kazanmış olan kişilerin,“TMGD-RID” (demiryolu) ve “TMGD-IMDG Kod” (denizyolu) sertifikası sahibi de olabilmeleri için yetkili kurumlarca düzenlenen, her iki taşımacılık modu için de ayrı ayrı 10’ar saat olarak fark eğitimleri almaları gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından bu ilave eğitimleri alan adaylar, Bakanlıkça düzenlenecek olan sınavlarda başarılı olmaları neticesinde TMGD-RID ve TMGD-IMDG kod sertifikalarına sahip olacaklardır.

SRC 5 Belgesi, Tehlikeli Madde Taşımacılığı

SRC 5 Belgesi, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Hizmetleri

Değerli Şoför arkadaşlar;

Bu yazımızda SRC 5 (ADR) Belgesinin önemini anlatacağız, dikkatle okuyunuz lütfen.

ADRTÜRK Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’den eğitim alan Şoför arkadaşlar, bu kurumdan sadece eğitim almakla kalmayacak, onlara Tehlikeli Madde Yönetimi kapsamındaki portalımızdan da yararlanacaklar. Bu portalda; Taşıma firmaları, Lojistik firmaları, Tehlikeli Madde sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Akaryakıt Dağıtım şirketleri ve istasyonları, Tedarikçiler, SRC 5 Belgeli Şoförler ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları var.

Biz ADRTürk Eğitim Merkezi olarak aynı zamanda bir Danışmanlık firmasıyız. Nakliye şirketlerine ve kimya, ambalaj, akaryakıt ve diğer Tehlikeli Madde Sektörüne dâhil işletmelere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu işletmeler bizden sık sık “SRC 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi” sahibi olan ağır vasıta şoförleri soruyorlar. Biz bu taleplerini de kendi kursiyerlerimizden temin etmeye çalışıyoruz. Yani Taşıma Sektörüne “SRC 5 Belgeli Şoför” buluyoruz. Uluslararası ve yurt içi taşımacılık yapan birçok firmanın şoförleri bizim eğitim kurumumuzda eğitim aldır.

SRC 5 Belgesi (ADR) bildiğiniz gibi; Tehlikeli Maddelerin taşınması için şoför arkadaşların almaları gereken bir Mesleki Yeterlilik Eğitim Belgesidir. “Belge” deyip geçmemek gerekir. Çünkü bu belgeyi almak için; Temel Eğitim’de 18 saat eğitim almak gerekiyor. Sonrasında “Sınıf 1 Patlayıcı” taşıyabilmek için 8 saat daha, “Sınıf 8 Radyoaktif” taşıyabilmek için 8 saat daha ve “Tanker” ile taşımacılık yapabilmek için 12 saat daha eğitim almak gerekiyor. Bu eğitimleri de almak yeterli olmuyor, eğitimleri aldıktan sonra da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği sınavlarda başarılı olmak gerekiyor. Kurumumuzda başarı ortalaması %95’dir.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla başardıktan sonra elinizdeki belge, tabir yerindeyse “altın bilezik” olacak.

Eğitmenimiz; ilk “ADR SRC 5” Eğitmenlerinden olan “Hadi Gökhan Durmuş”tur. 2007 Yılından bu yana Taşımacılık sektöründe danışmanlık yapmaktadır. Kendisi SRC 5 Temel Eğitim, Yükleme Güvenliği ve Tank Eğitimi eğitmenidir. Konusunda uzmandır. Aynı zamanda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanıdır (TMGD).

Biz; ADRTÜRK olarak, Tehlikeli Madde sektörünü çok yakından ilgilendiren bir dergi çıkarmaktayız. Bu derginin adı; “Tehlikeli Madde Bülten”. Dergimizde tehlikeli madde taşımacılığı yapan SRC 5 Belgesine sahip, sektörde aktif olarak çalışan şoför arkadaşların da sıkıntılarına yer vereceğiz. Bu konuda sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Seyir halinde, duraklama yerlerinde, denetimlerde, mesai saatlerinde ve işveren ile ilgili yaşadığınız sıkıntılar konusunda anlatmak, paylaşmak istediğiniz her konuda yanınızda olmayı istiyoruz. Bunları bizlerle paylaştığınızda, dergimiz vasıtasıyla en yetkili makamlara ileteceğiz. Çünkü sizin sorununuz bizim sorunumuz sayılır.

Öneri ve görüşlerinizi yukarıdaki  “Online Başvuru” linkinden paylaşabilirsiniz.

SRC5 Belgesi Deneme sınavları için aşağıdaki linki kullanınız

https://www.adrturk.com.tr/SRC-5-Belgesi-cikmis-Sorular-d3

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİMİ SERTİFİKASI (SRC-5/ADR)

SINAVI DUYURUSU

2017 yılı içerisinde Bakanlığımız Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü(KDGM) tarafından Mesleki Yeterlilik Sınavlarına ilişkin olarak açıklanan Sınav Takvimine göre yapılacak SRC5 sınavlarında aşağıda belirtilen sürelere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

2017 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ
SINAV TARİHİ BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ

TARİHİ

EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ Para Yatırma Son Tarihi
22 OCAK 2017 15 ARALIK 2016 29 ARALIK 2016 15 ARALIK 2016 30 ARALIK 2016
26 ŞUBAT 2017 02 OCAK 2017 05 ŞUBAT 2017 22 OCAK 2017 08 ŞUBAT 2017
26 MART 2017 13 ŞUBAT 2017 12 MART 2017 26 ŞUBAT 2017 15 MART 2017
30 NİSAN 2017 20 MART 2017 09 NİSAN 2017 30 MART 2017 12 NİSAN 2017

 

NOT: Açıklanan sınav tarihleri için verilen eğitim tamamlama tarihlerinde saat 21.00’e kadar tamamlanan eğitimlerde başarılı olanlar sınava girebilecektir.