Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (ADR TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (ADR TMGD) Danışmanlık Hizmetleri

TMGD Eğitimi için, Neden ADRTÜRK?

  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı işi, ADRTÜRK’ün tek ve asli işidir.
  • ADRTÜRK’ün ulusal bir çözüm ağı ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası bağlantıları vardır.
  • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, profesyonel ve yetkin kişiler tarafından verilmektedir.
  • ADRTÜRK eğitim verdiği danışmanlar için staj ve iş edinme konusunda destek olmaktadır.

Kayıt ve bilgi için;

Ofis Merkez : 0212 534 8879

Müşteri Hizmetleri : 0850 304 9004

Mobil : 0532 240 6228

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİ

Tehlikeli maddeler ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, (üreten, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan) her işletme 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (“TMGD“) ile çalışmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti veren firmalardan hizmet almak zorundadır.

 

YASAL MEVZUAT

Aşağıda, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında yasal mevzuat hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

DUYURU

Bakanlığımızca, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) ADR eğitimlerine ilave olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) RID ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) IMDG Kod eğitimleri de vermek üzere eğitim kuruluşları yetkilendirilmiştir.

 

09.07.2016 Tarihli Bakanlık Duyurusu

08 Ekim 2016 tarihinde yapılması planlanan TMDG sınavında TMDG RID ve TMGD IMDG kod sınavı da yapılacaktır. Sınava, TMDG ADR sertifikasına sahip olup, yetkili eğitim kuruluşlarından TMDG RID ve TMGD IMDG Kod eğitimi almış ve 2016 TMGD Sınav Takvimi Duyurusunda belirtilen süre içerisinde eğitimini tamamlayan kişiler girebilecektir. Sınavda, 2015 RID ve 2014 IMDG Kod dokümanları kullanılacak olup, katılımcılara 20 adet RID ve 20 adet IMDG Kod sorusu sorulacaktır.

 

İlgililere duyurulur.

Online başvuru için yukarıdaki “online başvuru” formundaki kısa bilgileri doldurup bekleyebilirsiniz.

 

İşletmelerin (TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile çalışma veya onlardan hizmet alma zorunlulukları Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen ADR Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. 1968 Yılından bu yana Avrupa’da uygulanan bu anlaşmaya Türkiye 2010 Yılında imza atarak taraf olmuştur. Toplamda Avrupa ve Asya’da 48 ülke bu anlaşmaya imza atarak ADR Yönetmeliğine uyum sağlayacağını, bu hükümlere göre Tehlikeli Madde faaliyetinde bulunacağını taahhüt etmiştir.

ADR Yönetmeliği; ülkemizdeki diğer yasalar gibi “ulusal” bir yasa değil, “uluslar arası” bir yasadır. Bundan dolayı yaptırımları ve uygulamaları farklıdır. Denetimi ve gözetimi Birleşmiş Milletler- BM ( United Nations- UN ) tarafından yapılmaktadır. Türkiye; 2010 Yılında taraf olduğu bu anlaşmanın alt yapısını aynı tarihten itibaren hazırlamaya son derece iyi niyetli bir şekilde başlamıştır. Bu çalışmalar, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) tarafından yürütülmektedir. (Detaylı bilgiler www.tmkt.gov.tr adresinden alınabilir).

Bu hazırlıklar içinde öncelikle;

Gerekli Kanunlar ve bu kanunlara bağlı yönetmeliklerin hazırlanması,

Tehlikeli Madde ile iştigal eden firmaların bilgilendirilmesi,

Tehlikeli Madde taşıyan araçların şoförlerinin eğitilmesi için gerekli “Eğitmenlerin” yetiştirilmesi ( Piyasa şartları gözetilerek belli sayıda yetiştirilmiştir) ve şoförlerin eğitilmesi suretiyle belgelendirilmesi (ADR/SRC5 Belgesi),

“Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” (TMFB) aldırılarak tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin kayıt altına alınması,

Kayıt altına alınan firmalarda çalıştırılmak üzere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitmenlerinin yetiştirilmesi ( Piyasa dengesi gözetilerek kısıtlı sayıda),

Denetim ekiplerinin eğitimleri, (Yol Kenarı Denetim İstasyonu çalışanlarının)

Son olarak da “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” yapacak kişilerin yetiştirilmesi. (Bu konuda da diğer konularda olduğu gibi piyasa dengeleri gözetiliyor).

TMKT tarafından bütün hazırlıklar tamamlandı. Kendi hazırlıklarını yapabilmeleri için Sektöre tanınan süre 30 Haziran 2015’de sona erdi. Artık tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin TMGD’den (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) hizmet alma zorunlulukları başladı. Denetimler TMKT tarafından Kasım 2015 İtibarı ile hızlandırıldı.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi nedir?

ADR Yönetmeliği 1.8.3 – “Danışmanın asıl görevi; Tehlikeli Madde ile ilgili faaliyet gösteren işletme liderinin (Genel Müdür, Şirket Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı) sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır”.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Öncelikle; herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bir bölümünden mezun olan herkes “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” olmak için eğitim merkezimize başvurabilir. Siz de bir lisans mezunuysanız danışman olmak için eğitim merkezimizde eğitim alabilirsiniz.

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belgesi”ne sahip olduğunuzda Dünya üzerindeki ADR Yönetmeliği’ne taraf olan 48 ülkede size çalışma imkanı bulabilirsiniz. Biz de aynı zamanda bir danışmanlık firmasıyız ve bünyemizde çok sayıda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırıyoruz/çalıştıracağız.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi bütün eğitim kurumları tarafından asgari 49 ders saati olarak uygulanmaktadır (TMGD Yönetmeliği).TMGD eğitimi için bu süre bize göre yeterli değildir. Adaylarımıza ilk sınavda başarılı olabilmeleri için bütün imkanlarımızı sunuyoruz. Bunların arasında 40 saat telafi ve tekrar eğitimleri, mesai saatleri içinde sınırsız etüt imkanı, sınav haftası 8 adet deneme sınavı ve on-line deneme sınavı ve test imkanı da var. Daha detaylı bilgi verebilmek adına sizler için hazırladığımız ücretsiz sunuma katılabilirsiniz. Eğitim kontenjanımız kısıtlıdır!

 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Danışmanlık Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS), kullanıcıyı kimyasal hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlikeleri ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlardır.

“Türk Standartları Enstitüsü” tarafından yetkilendirilmiş personellerimizle yanınızda desteğiniz.

TEl: 0850 304 9004

SDS, (MSDS) Material Safety Data Sheet

Yani; GBF ( MGBF ) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu NEDİR?

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Güvenlik Bilgi Formu (SDS) adı verilir. Günümüzde endüstride birçok kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilmektedirler. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler. Kimyasal ya da genel bilinen adı ile (Malzeme) Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheet) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar.

KRİTİK GEÇİŞ TARİHLERİ

Buna göre Güvenlik Bilgi Formları (GBF)

Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.

Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.

Bu tarihlere kadar eski yönetmeliğe göre hazırlanan tehlike sınıflandırmaları (SAE Yönetmeliği RG 26/12/2008) ile ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanan zararlılık sınıflandırmaları (SEA Yönetmeliği RG.13/12/2013) GBF’lerin 2. Maddesinde bir arada verilir.

Eski yönetmelik uyarınca sertifikalarında geçerlilik süresi bitmemiş olan GBF Hazırlayıcıları Maddeler için 01/06/2015 Karışımlar için 01/06/2016 tarihlerine kadar eski yönetmelik uyarınca GBF hazırlayabilirler ancak her iki sınıflandırma sistemini kullanabilmeleri için yeni yönetmelik uyarınca sertifikalarını yenilemelidirler.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI YASALARA GÖRE “TÜRKÇE” OLARAK HAZIRLANIR!

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI “BİR KERELİĞİNE” HAZIRLANMAMALI!

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISININ YETERLİLİĞİNDEN EMİN OLMALISINIZ!

SDS -GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

SDS’lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir. Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:

1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı;

2. Zararlılık tanımlanması;

3. Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi;

4. İlk yardım önlemleri;

5. Yangınla mücadele önlemleri;

6. Kaza sonucu yayılma önlemleri;

7. Elleçleme ve depolama;

8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma;

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler;

10. Kararlılık ve tepkime;

11. Toksikolojik bilgiler;

12. Ekolojik bilgiler;

13. Bertaraf etme bilgileri;

14. Taşımacılık bilgisi;

15. Mevzuat bilgisi;

16. Diğer bilgiler.

IMDG-Code, IATA DGR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

IMDG-Code, IATA DGR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Danışmanlık Hizmetleri

Diğer Taşıma Modların da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Imgd-Code, Iata Dgr

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca oluşturulan yönergeler kapsamında, Tehlikeli Maddelerin denizcilik ve hava yoluyla taşımacılığını yapan firmalar bünyesinde danışman bulundurmak zorundadır.

IMGD-Code; yönetmeliğinin amacı, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili yapılan işlemler sırasında görev alan kişilerin eğitimini, bu eğitimin programlarını, bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişiler, liman ve kara tesisleri ile bu kişilere verilecek eğitimler ve bu eğitimler ile ilgili İdare adına yetki, görev ve sorumluluk verilen kurum ve kuruluşları kapsar

Kimler Alabilir?

Bu kod kapsamında Tehlikeli Maddelerin tedarik zincirinde görev alan personelle birlikte kara ve liman tesisi personeli için de bu eğitim şarttır.

DGR; Tehlikeli Maddelerin hava yoluyla taşınması amacıyla IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) tarafından oluşturulan yönetmeliktir. Bu Yönetmelikçe, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kimler Alabilir?

Gönderici sorumluluğu olan kişiler ve firmalar, paketleyici firma personeli, kargo acenteleri, nakliye firmaları, hava yolu kargo kabul ve personeli gibi kişiler bu eğitimden sorumludur.

Yetki Belgesi Süresi

Bu Yönerge kapsamında verilen veya yenilenen eğitim yetki belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD)

RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD) Danışmanlık Hizmetleri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Demir yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demir yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketle yenleri, dolduranları, boşaltanları, demir yolu alt yapı işletmecilerini ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimlerini kapsamaktadır.

01.01.2016 itibari ile bu Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, tehlikeli malların demir yolları ile taşınması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde; kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

1.8.3.3 Danışmanın asıl görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin ilgili faaliyetleri kapsamında uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetlerle ilgili olarak, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:

– Tehlikeli malların taşınmasını düzenleyen şartlara uygunluğun izlenmesi;

– Tehlikeli malların taşınması konusunda işletmeye öneriler sunulması;

– Tehlikeli malların taşınması dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep edilmesi durumunda ulusal kurumlara ibraz edilir.

Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

– Taşınan tehlikeli malların tespitini düzenleyen şartlara uygunluğu sağlayan prosedürler;

– Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel şartları dikkate alıp almadığı;

– Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan ekipmanların kontrolünde kullanılan prosedürler;

– Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;   Devamını oku..