Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (ADR TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (ADR TMGD) Danışmanlık Hizmetleri

TMGD Eğitimi için, Neden ADRTÜRK? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı işi, ADRTÜRK’ün tek ve asli işidir. ADRTÜRK’ün ulusal bir çözüm ağı ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası bağlantıları vardır. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, profesyonel ve yetkin kişiler tarafından verilmektedir. ADRTÜRK eğitim verdiği danışmanlar için staj ve iş edinme konusunda destek olmaktadır. Kayıt ve bilgi için; Ofis Merkez […]

Devamını Göster!

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Danışmanlık Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS), kullanıcıyı kimyasal hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlikeleri ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlardır. “Türk Standartları Enstitüsü” tarafından yetkilendirilmiş personellerimizle yanınızda desteğiniz. TEl: 0850 304 9004 SDS, (MSDS) Material Safety Data Sheet Yani; GBF ( MGBF ) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu NEDİR? Kimyasal maddelerin […]

Devamını Göster!

IMDG-Code, IATA DGR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı IMDG-Code, IATA DGR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Danışmanlık Hizmetleri

Diğer Taşıma Modların da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Imgd-Code, Iata Dgr Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca oluşturulan yönergeler kapsamında, Tehlikeli Maddelerin denizcilik ve hava yoluyla taşımacılığını yapan firmalar bünyesinde danışman bulundurmak zorundadır. IMGD-Code; yönetmeliğinin amacı, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili yapılan işlemler sırasında görev alan kişilerin eğitimini, bu eğitimin programlarını, bu programları icra edecek […]

Devamını Göster!

RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD) RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD) Danışmanlık Hizmetleri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Demir yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demir yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketle yenleri, dolduranları, boşaltanları, demir yolu alt yapı […]

Devamını Göster!

----- Bize Ulaşın ------