Kimyasal Risk Analizi – Kimyasal Risk Değerlendirme Kimyasal Risk Analizi - Kimyasal Risk Değerlendirme Belgelendirme Hizmetleri

Risk analizi, kimyasalların kullanımı, depolanması, taşınması vs sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir. İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte kazalar meydana […]

Devamını Göster!

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi TMUB Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi TMUB Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerinin “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” ve ekleri,  16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı Bakan olur’u ile yürürlüğe girmiştir.   TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 […]

Devamını Göster!

Patlamadan Korunma Dökümanı Patlamadan Korunma Dökümanı Belgelendirme Hizmetleri

Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise; Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki; PKD yasal bir zorunluluk olarak hazırlanıp veya hazırlattırılıp elimizde bulunması […]

Devamını Göster!

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (M)SDS/(M)GBF Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (M)SDS/(M)GBF Belgelendirme Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formları, kullanıcıyı kimyasal hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlikeleri ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlardır. Akredite kurumlar tarafından yetkilendirilmiş personellerimizle yanınızdayız. SDS, (MSDS) Material Safety Data Sheet Yani; GBF ( MGBF ) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu NEDİR? Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı […]

Devamını Göster!

Güvenlik Bilgi Formu SDS/GBF Hazırlama Güvenlik Bilgi Formu SDS/GBF Hazırlama Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Mesleği ile ilgili faaliyet gösterenlerin Mutlaka bilmesi geren bir konu, bir başlık. TMGD Hizmeti veren Meslekdaşlarımızın işletmelerinde kullanılan veya iştigal edilen maddelerin tehlike niteliklerini, taşıma modlarını, ambalajlama gruplarını, risk değerlerini, maddenin hangi sınıfa dahil olduğunu ve UN numarasını teyit edebilmesi için SDS/GBF Güvenlik Bilgi Formu okumayı mutlaka bilmesi gerekiyor. Aşağıdaki bilgilerden […]

Devamını Göster!

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB Belgelendirme Hizmetleri

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)   TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN  USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir […]

Devamını Göster!

----- Bize Ulaşın ------