Kimyasal Risk Analizi – Kimyasal Risk Değerlendirme

Kimyasal Risk Analizi – Kimyasal Risk Değerlendirme

Kimyasal Risk Analizi - Kimyasal Risk Değerlendirme Belgelendirme Hizmetleri

Risk analizi, kimyasalların kullanımı, depolanması, taşınması vs sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.

İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte kazalar meydana gelmektedir.Risk analizi ADRTÜRK risk analizi düzenleme programı kapsamında işletmelerde veya sahalarda belirlenen risklerin bertaraf edilmesi için uygun çözüm metotları sunmaktadır.

Mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene, üretim sürecine veya çevreye verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir.

Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.

Kimyasalların oluşturacağı risklerin önemi tartışmaya kapalı bir konudur. Bu risklerin önüne geçebilmek adına Risk Analizleri yapılmalıdır. Firmamız bu konuda da uzman ekibimizle birlikte sizlere gerekli desteği vermeye hazırdır.

admin

Yorumlar kapalı.