IMDG-Code, IATA DGR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

IMDG-Code, IATA DGR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

IMDG-Code, IATA DGR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı TMGD Danışmanlık

Diğer Taşıma Modların da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Imgd-Code, Iata Dgr

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca oluşturulan yönergeler kapsamında, Tehlikeli Maddelerin denizcilik ve hava yoluyla taşımacılığını yapan firmalar bünyesinde danışman bulundurmak zorundadır.

IMGD-Code; yönetmeliğinin amacı, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili yapılan işlemler sırasında görev alan kişilerin eğitimini, bu eğitimin programlarını, bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişiler, liman ve kara tesisleri ile bu kişilere verilecek eğitimler ve bu eğitimler ile ilgili İdare adına yetki, görev ve sorumluluk verilen kurum ve kuruluşları kapsar

Kimler Alabilir?

Bu kod kapsamında Tehlikeli Maddelerin tedarik zincirinde görev alan personelle birlikte kara ve liman tesisi personeli için de bu eğitim şarttır.

DGR; Tehlikeli Maddelerin hava yoluyla taşınması amacıyla IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) tarafından oluşturulan yönetmeliktir. Bu Yönetmelikçe, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kimler Alabilir?

Gönderici sorumluluğu olan kişiler ve firmalar, paketleyici firma personeli, kargo acenteleri, nakliye firmaları, hava yolu kargo kabul ve personeli gibi kişiler bu eğitimden sorumludur.

Yetki Belgesi Süresi

Bu Yönerge kapsamında verilen veya yenilenen eğitim yetki belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

admin

Yorumlar kapalı.