Etiket Yönetmeliğe göre 49 saatlik Karayolu (TMGD-ADR) eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (RID TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (RID TMGD) TMGD Eğitim

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde

TMGD-ADR eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen  ADRTÜRK Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. , Demiryolu (TMGD-RID) ve Denizyolu (TMGD-IMDG Kod) eğitimleri vermek üzere de ayrıca yetkilendirilmiştir.

Yönetmeliğe göre, 49 saatlik Karayolu (TMGD-ADR) eğitimini tamamlayarak TMDG olmaya hak kazanmış olan kişilerin,“TMGD-RID” (demiryolu) ve “TMGD-IMDG Kod” (denizyolu) sertifikası sahibi de olabilmeleri için yetkili kurumlarca düzenlenen, her iki taşımacılık modu için de ayrı ayrı 10’ar saat olarak fark eğitimleri almaları gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından bu ilave eğitimleri alan adaylar, Bakanlıkça düzenlenecek olan sınavlarda başarılı olmaları neticesinde TMGD-RID ve TMGD-IMDG kod sertifikalarına sahip olacaklardır.