Etiket Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (IMDG-RID TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (IMDG-RID TMGD) TMGD Eğitim

TMGD Eğitimi için, Neden ADRTÜRK?

  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı işi, ADRTÜRK’ün tek ve asli işidir.
  • ADRTÜRK’ün ulusal bir çözüm ağı ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası bağlantıları vardır.
  • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, profesyonel ve yetkin kişiler tarafından verilmektedir.
  • ADRTÜRK eğitim verdiği danışmanlar için staj ve iş edinme konusunda destek olmaktadır.

Kayıt ve bilgi için;

Ofis Merkez : 0212 534 8879

Mobil : 0532 240 6228

Müşteri Hizmetleri : 0850 304 9004

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİ

Tehlikeli maddeler ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, (üreten, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan) her işletme 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (“TMGD“) ile çalışmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti veren firmalardan hizmet almak zorundadır.

 

YASAL MEVZUAT

Aşağıda, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında yasal mevzuat hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

DUYURU

Bakanlığımızca, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı (ADR TMGD) eğitimlerine ilave olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD RID) ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD IMDG) Kod eğitimleri de vermek üzere eğitim kuruluşları yetkilendirilmiştir.

 

09.07.2016 Tarihli Bakanlık Duyurusu

08 Ekim 2016 tarihinde yapılması planlanan TMDG sınavında TMDG RID ve TMGD IMDG kod sınavı da yapılacaktır. Sınava, TMDG ADR sertifikasına sahip olup, yetkili eğitim kuruluşlarından TMDG RID ve TMGD IMDG Kod eğitimi almış ve 2016 TMGD Sınav Takvimi Duyurusunda belirtilen süre içerisinde eğitimini tamamlayan kişiler girebilecektir. Sınavda, 2015 RID ve 2014 IMDG Kod dokümanları kullanılacak olup, katılımcılara 20 adet RID ve 20 adet IMDG Kod sorusu sorulacaktır.

 

İlgililere duyurulur.

Online başvuru için yukarıdaki “online başvuru” formundaki kısa bilgileri doldurup bekleyebilirsiniz.

 

İşletmelerin (TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile çalışma veya onlardan hizmet alma zorunlulukları Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen ADR Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. 1968 Yılından bu yana Avrupa’da uygulanan bu anlaşmaya Türkiye 2010 Yılında imza atarak taraf olmuştur. Toplamda Avrupa ve Asya’da 50 ülke bu anlaşmaya imza atarak ADR Yönetmeliğine uyum sağlayacağını, bu hükümlere göre Tehlikeli Madde faaliyetinde bulunacağını taahhüt etmiştir.

ADR Yönetmeliği; ülkemizdeki diğer yasalar gibi “ulusal” bir yasa değil, “uluslar arası” bir yasadır. Bundan dolayı yaptırımları ve uygulamaları farklıdır. Denetimi ve gözetimi Birleşmiş Milletler- BM ( United Nations- UN ) tarafından yapılmaktadır. Türkiye; 2010 Yılında taraf olduğu bu anlaşmanın alt yapısını aynı tarihten itibaren hazırlamaya son derece iyi niyetli bir şekilde başlamıştır. Bu çalışmalar, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) tarafından yürütülmektedir. (Detaylı bilgiler www.tmkt.gov.tr adresinden alınabilir).

Bu hazırlıklar içinde öncelikle;

Gerekli Kanunlar ve bu kanunlara bağlı yönetmeliklerin hazırlanması,

Tehlikeli Madde ile iştigal eden firmaların bilgilendirilmesi,

Tehlikeli Madde taşıyan araçların şoförlerinin eğitilmesi için gerekli “Eğitmenlerin” yetiştirilmesi ( Piyasa şartları gözetilerek belli sayıda yetiştirilmiştir) ve şoförlerin eğitilmesi suretiyle belgelendirilmesi (ADR/SRC5 Belgesi),

“Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” (TMFB) aldırılarak tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin kayıt altına alınması,

Kayıt altına alınan firmalarda çalıştırılmak üzere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitmenlerinin yetiştirilmesi ( Piyasa dengesi gözetilerek kısıtlı sayıda),

Denetim ekiplerinin eğitimleri, (Yol Kenarı Denetim İstasyonu çalışanlarının)

Son olarak da “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” yapacak kişilerin yetiştirilmesi. (Bu konuda da diğer konularda olduğu gibi piyasa dengeleri gözetiliyor).

TMKT tarafından bütün hazırlıklar tamamlandı. Kendi hazırlıklarını yapabilmeleri için Sektöre tanınan süre 30 Haziran 2015’de sona erdi. Artık tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin TMGD’den (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) hizmet alma zorunlulukları başladı. Denetimler TMKT tarafından Kasım 2015 İtibarı ile hızlandırıldı.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi nedir?

ADR Yönetmeliği 1.8.3 – “Danışmanın asıl görevi; Tehlikeli Madde ile ilgili faaliyet gösteren işletme liderinin (Genel Müdür, Şirket Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı) sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır”.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Öncelikle; herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bir bölümünden mezun olan herkes “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” olmak için eğitim merkezimize başvurabilir. Siz de bir lisans mezunuysanız danışman olmak için eğitim merkezimizde eğitim alabilirsiniz.

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belgesi”ne sahip olduğunuzda Dünya üzerindeki ADR Yönetmeliği’ne taraf olan 48 ülkede size çalışma imkanı bulabilirsiniz. Biz de aynı zamanda bir danışmanlık firmasıyız ve bünyemizde çok sayıda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırıyoruz/çalıştıracağız.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi bütün eğitim kurumları tarafından asgari 49 ders saati olarak uygulanmaktadır (TMGD Yönetmeliği).TMGD eğitimi için bu süre bize göre yeterli değildir. Adaylarımıza ilk sınavda başarılı olabilmeleri için bütün imkanlarımızı sunuyoruz. Bunların arasında 40 saat telafi ve tekrar eğitimleri, mesai saatleri içinde sınırsız etüt imkanı, sınav haftası 8 adet deneme sınavı ve on-line deneme sınavı ve test imkanı da var. Daha detaylı bilgi verebilmek adına sizler için hazırladığımız ücretsiz sunuma katılabilirsiniz. Eğitim kontenjanımız kısıtlıdır!