Etiket RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD)

RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD) TMGD Danışmanlık

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Demir yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demir yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketle yenleri, dolduranları, boşaltanları, demir yolu alt yapı işletmecilerini ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimlerini kapsamaktadır.

01.01.2016 itibari ile bu Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, tehlikeli malların demir yolları ile taşınması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde; kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

1.8.3.3 Danışmanın asıl görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin ilgili faaliyetleri kapsamında uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetlerle ilgili olarak, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:

– Tehlikeli malların taşınmasını düzenleyen şartlara uygunluğun izlenmesi;

– Tehlikeli malların taşınması konusunda işletmeye öneriler sunulması;

– Tehlikeli malların taşınması dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep edilmesi durumunda ulusal kurumlara ibraz edilir.

Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

– Taşınan tehlikeli malların tespitini düzenleyen şartlara uygunluğu sağlayan prosedürler;

– Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel şartları dikkate alıp almadığı;

– Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan ekipmanların kontrolünde kullanılan prosedürler;

– Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;   Devamını oku..

Sayfalar: 1 2