TMGD Eğitimi için, Neden ADRTÜRK tercih ediliyor?

 

ADRTÜRK;  Yurtdışındaki örnekleri gibi, Türkiye’de “Bütünleşik Tehlikeli Madde Yönetimi” yapan ilk ve tek Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşudur.

ADRTÜRK, eğitim planlarını hazırlarken Tehlikeli Madde Sektöründe ihtiyaç olan “Yüksek Standartlara sahip TMGD” ihtiyacına cevap verebilmek için  odaklanmıştır. TMGD eğitiminde Türkiye başarı ortalamasının 3 katı başarı sağlamıştır. Bu başarısını elde edebilmek için uluslararası ve ulusal çözüm ortaklıklarının ve kendi eğitim kadrosunun yıllardır süregelen eğitim uzmanlığından faydalanmıştır.

TMGD eğitimi almak isteyen adayların eğitim kuruluşlardan almaları gereken hizmetlerin özelliklerini ve TMGD olduklarında elde edebilecekleri faydaları önceden görmeleri ve bu faydalara göre değerlendirme yapmaları oldukça önemlidir.

ADRTÜRK; bünyesinde çalıştırdığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını kendi kursiyerlerinin arasından seçer. Onları birinci sınıf birer danışman olarak yetiştirmek için 12 ayrı eğitime tabi tutar. Son derece faydalı olan “Saha Eğitimleri” vererek, onların staj yapmalarına imkân tanır.

ADRTÜRK TMGD eğitimlerindeki konu başlıkları, TMGD Sınavına yönelik ve saha eğitimi olarak şu şekilde ilerlemektedir.

·       Eğitim konu başlıkları ve süreçleri ile ilgili sunuma katılmak,

·       Burs başvurusu yaparak Danışma Kurulu üyeleri ile mülakata katılmak,

·       Mülakatlar ve koçluk sonrası eğitim almanızın uygun olup olmadığına karar vermeniz,

·       72 saat TMGD sınavına yönelik eğitim,

·       ADRTÜRK Danışman Geliştirme Eğitimleri,

·       TMGD sektörel saha eğitimleri,

·       Uygulama eğitimi ve koçluk desteği.

 

Ayrıca;

ADRTÜRK TMGD’leri 4 ana başlıkta sürekli gelir imkanına kavuşurlar.

·       TMGD Hizmeti gelirleri – maksimum 8 firmaya danışmanlık verebilir ve bu firmalardan dolayı gelir elde eder.

·       Bağımsız Denetleme’den gelir elde eder.

·       Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerinden gelir elde eder.

·       Belgelendirme hizmetlerinden gelir elde eder.

 

Aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okuyarak kişisel kariyeriniz için oldukça önemli adımlar atmanız mümkündür.

ADRTÜRK TMGD’leri için aynı zamanda kariyer imkanları sunmakta ve adayları bu konuda hem burs hem de eğitimler ile desteklemektedir. ADRTÜRK, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın gözetiminde yürüyen Tehlikeli Maddelerin Yönetimi ile ilgili olan ADR Yönetmeliği için mutlaka gerekli olan Etkili ve Uzman TMGD ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki niteliklerde kursiyerleri kabul etmektedir.

·       Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren teknik ve fen bölümlerinden mezun (Tercihen; kimya, biyoloji, petro-kimya, çevre, endüstri, … gibi bölümler),

·       Üst düzey yöneticiler ve çalışanlar ile ilişkileri yürütebilecek,

·       Ekip kurmak ve bölge yöneticisi olabilmek için gereken eğitimleri almayı kabul eden,

·       Yurtdışına çıkış engeli olmayan,

·       En az B sınıfı ehliyet sahibi,

·       Stres altında çalışanlara yardımcı olabilecek,

·       Müşteri ilişkilerini yönetme becerisi olan.

 

 

Kısacası;

–    Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı işi, ADRTÜRK’ün tek ve asli işidir.

–    ADRTÜRK’ün ulusal bir çözüm ağı ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası bağlantıları vardır.

–    Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, profesyonel ve yetkin kişiler tarafından verilmektedir.

–    ADRTÜRK eğitim verdiği danışmanlar için staj ve iş edinme konusunda destek olmaktadır. Danışma Kurulu kararıyla burs ve özel ADRTÜRK eğitim programına katılanlar için iş garantisi vermektedir.

Kayıt ve bilgi için;

Ofis Merkez: 0212 534 8879

Mobil: 0532 240 6228

Müşteri Hizmetleri: 0850 304 9004

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİ

Tehlikeli maddeler ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, (üreten, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan) her işletme 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (TMGD) ile çalışmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti veren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almak zorundadır.

19.04.2917 Tarihinde çıkan, Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair tebliğ gereği; bir TMGD Hizmet alması gereken firmada kadrolu çalıştığında en fazla 5 lokasyona, bir TMGDK ile çalıştığında ise en fazla 8 müşteri lokasyonuna hizmet verebilmektedir. TMGD çalıştırmayan firmaların aylık ödeyecekleri ceza tutarı 3.564 TL ye çıkarılmış olup aylık olarak otomatik tekrarlanacaktır. Bağımsız TMGD ile çalışma konusu tamamen bitirilmiştir.